Барбарис “Голден Рокет”.

Барбарис “Диаболикум”.

Барбарис “Коронита”.

Барбарис “Оранж Рокет”.

Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris.

Барбарис оттавский Суперба.

Барбарис Тунберга «Атропурпуреа Нана».

Барбарис Тунберга «Атропурпуреа Нана».

Барбарис Тунберга «Дартс перпл”.

Береза повислая.

Бирючина обыкновенная.

Вейгела “Александра”.