Сирень сорт “Ами Шот”.

Сирень сорт “Андрюша Громов”.

Сирень сорт “Аукубафолия”.

Сирень сорт “Каприз”.

Сирень сорт “Катерина Хавемейер”.

Сирень сорт “Красная Москва”.

Сирень сорт “Леди Линдсей”.

Сирень сорт “Лиега”.

Сирень сорт “Максимович”.

Сирень сорт “Маленький принц”.

Сирень сорт “Минчанка”.

Сирень сорт “Моник Лемуан”.