Голубика сорт “Блюкроп” 2-х летняя .

Голубика сорт “ДЮК” 2-х летняя

Голубика сорт “Патриот” 2-х летняя

Голубика сорт “Река” 2-х летняя .

Голубика сорт “Торо” 2-х летняя